מכירה פומבית 15 מכירה מיוחדת ליום המיוחס ב' סיון - ספרים נדירים מדפוסי סלאוויטא זיטאמיר
24.5.20
ישראל
 רחוב בית הדפוס 12 כניסה B (בנין בית השנהב), ירושלים

מכירה ייחודית, רבת האיכות! 'אוסף וואלף' הכולל אך ורק ספרים מדפוס סלאוויטא וזיטאמיר, בהם נדירים ביותר, כולם במצבים טובים ומעולים.

במרכז המכירה, שני פריטי הדגל שבה: 1. חשיפה ראשונה של סידור ראדוויל תק"פ, הראשון בנוסח ספרד, אחד משני עותקים הידועים כקיימים בעולם כולו.

2. מקבץ מרוכז ומיוחד של כחמישים ספרים יקרי המציאות שהודפסו בזיטאמיר בגדלים קטנים ומיניאטוריים. 


"עונים באימה ואומרים ביראה" קדוש קדוש קדוש

המכירה הסתיימה

פריט 38:

יקר היקרים ! יחיד ומיוחד ! סידור ספרד הראשון, ראדוויל תק"פ, עם תפילת הרבי רבי אלימלך, שהדפיס הרה"ק רבי מרדכי ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $90,000
מחיר פתיחה:
$ 85,000
הערכה:
$100,000 - $140,000
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
משתמשים ממדינות אחרות עשויים לקבל פטור ממע"מ בהתאם לחוקי המס המתאימים

יקר היקרים ! יחיד ומיוחד ! סידור ספרד הראשון, ראדוויל תק"פ, עם תפילת הרבי רבי אלימלך, שהדפיס הרה"ק רבי מרדכי מקרעמניץ במצוות הרה"ק מאפטא

מרעיש עולמות בשפתי צדיקים ובוקע רקיעים ! 

סידור ראדוויל שהודפס בשנת תק"פ, בידי הרה"ק רבי מרדכי מקרעמניץ ובמצוות והשגחת הרה"ק בעל אוהב ישראל מאפטא, והיה לסידור הראשון שנקרא 'סדר ספרד', מהחשובים והיקרים ביותר בסידורי החסידות, ממנו יתד וממנו פינה לסידור ברדיטשוב המפורסם ואחרים. כמבואר להלן. 


רבינו הקדוש מאפטא, בעל 'אוהב ישראל' הרבה לעורר על אמירת סדר המעמדות כתיקנן מידי יום ביומו. את הנוסח המדוייק חקר ובדק, איזן וערך, עד שבשנת תקע"ו, יצא לאור בהסכמתו הנלהבת ואחר כך יצא במהדורות רבות. 

רבינו מאפטא, הוסיף ויגע וטרח לאין שיעור, עד שבמצוותו עמל ואסף הרה"ק רבי מרדכי מקרעמניץ בנו של האי קדישא רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב, ובשנת תק"פ הוציא לאור בהגהת הרב מאפטא את הסידור המדוייק, המנופה והמזוכך הנקרא בפי כל 'תפילה ישרה - ראדוויל תק"פ'. 

ע"פ דפוס זה, הרכיבו וחיברו בשנת תרנ"א, את סידור בארדיטשוב הידוע, כאשר הדפיסו יחד את כתר נהורא עם תפילה ישרה. 

על חשיבות הסידור בפי צדיקים וקדושים, אך למותר להעריך ולהאריך. קולמוסים רבים נשברו, המיית געגועים וכיסופי דורות למציאת הסידור במקורו, בפי ישרים ובשפתי צדיקים ובלשון חסידים נערץ ונקדש עד למאוד. 


על פי החוקרים, בזמן ההדפסה הודפסו אך ורק עותקים בודדים ששימשו את רועי החסידות בדורות הראשונים.

ככל הידוע, קיים בעולם אך עוד טופס אחד שלם מסידור זה.


עותק נדיר ערכין זה שלפנינו, שלם ומושלם, כאשר דפים אחדים הושלמו בצילום אמנותי משובח מהעתק מקורי שלם ויחיד בכל העולם כולו. [אלו הדפים שנוספו: עז-פ, פו-פח, קה-קז]


הסידור נתון בכריכת עור מפוארת, ניכר על כל דף מדפיו שהשתמשו בו רבות ושפכו בו לב כמים, כאמור, ככל הנראה, אחד מרועי החסידות בדורות הראשונים, כפי הידוע והמקובל. 


ככל הידוע, מעט יותר מעשרה ספרים בלבד הודפסו בדפוס ראדוויל, ובמרכזם ובראשם סידור זה שלפנינו, לשמו ולזכרו תאוות נפשות שוקקות יראי אלוקים אנשי אמת. 


בדף השער, כתבו המדפיסים כי הוא נדפס בשנית, אולם לא נמצא מעולם סידור אחר שנדפס בדפוס ראדוויל. לפיכך הסיקו רוב החוקרים, כי תיבות אלו נכתבו למען הצענזור שלא הרשה להוסיף ולהדפיס ספרי תפילה לעם בני ישראל, למען ענותו בסבלותם, על כן הדגישו כי זהו דפוס שני. על דף השער עצמו נכתב כי הסידור נדפס ברשיון הצענזור אקדעמיא מווילנא, ועל כן תולים בו כמה וכמה חסרונות מכאיבים, כפי שנכתב במאמרים ובשדה ספר. 


זהו הסידור הראשון בעולם שנקרא סידור ספרד ! כל הסידורים שיצאו לאור קודם לכן, אף אלו שנחשבים לחסידיים היו סידורים בנוסח אשכנז שהותאמו בהתאמות שונות עם נוסח האר"י הק' ז"ל, כפי שקבע אור שבעת הימים מרן הבעש"ט, אולם זהו הסידור הראשון שנכתב עליו סדר ספרד, אשר כל כולו, מילה במילה ואות באות, הוגהו בקדושה על ידי הרה"ק רבי מרדכי מקרעמניץ ועל פי ציוויו ופיקוחו של הרה"ק מאפטא. 


בסידור מובאת תפילה קודם התפילה מאת הרה"ק רבינו הנועם אלימלך מליזענסק, וכן מובא בסידור פרק קז שבתהלים, 'הודו לה' כי טוב' אשר הנהיג ותיקן רבינו אור שבעת הימים לאמרו קודם קבלת שבת, וכך מנהג כל חצרות החסידים לשבטיהם. 

כמו כן, לפני כל מצוה ומצווה מובא נוסח ה'לשם ייחוד', כל זאת נדפס לראשונה בסידור, ככל אשר הנהיגו רועי החסידות בדור הראשון. 


17 ס"מ. תיקונים והשלמות אמנותיים בכמה דפים, השלמת דפים אחדים. כריכת עור עתיק מפוארת. נתון במארז עור משובח. 


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא