מכירה פומבית 15 מכירה מיוחדת ליום המיוחס ב' סיון - ספרים נדירים מדפוסי סלאוויטא זיטאמיר
24.5.20
ישראל
 רחוב בית הדפוס 12 כניסה B (בנין בית השנהב), ירושלים

מכירה ייחודית, רבת האיכות! 'אוסף וואלף' הכולל אך ורק ספרים מדפוס סלאוויטא וזיטאמיר, בהם נדירים ביותר, כולם במצבים טובים ומעולים.

במרכז המכירה, שני פריטי הדגל שבה: 1. חשיפה ראשונה של סידור ראדוויל תק"פ, הראשון בנוסח ספרד, אחד משני עותקים הידועים כקיימים בעולם כולו.

2. מקבץ מרוכז ומיוחד של כחמישים ספרים יקרי המציאות שהודפסו בזיטאמיר בגדלים קטנים ומיניאטוריים. 


"עונים באימה ואומרים ביראה" קדוש קדוש קדוש

המכירה הסתיימה

פריט 42:

מקבץ [50] ספרים נדירים ויקרי המציאות. דפוס האחים והשותפים שפירא. זיטאמיר, תר"ז - תרכ"ו. 1847-1866

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $65,000
מחיר פתיחה:
$ 60,000
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
משתמשים ממדינות אחרות עשויים לקבל פטור ממע"מ בהתאם לחוקי המס המתאימים

מקבץ [50] ספרים נדירים ויקרי המציאות. דפוס האחים והשותפים שפירא. זיטאמיר, תר"ז - תרכ"ו. 1847-1866

מקבץ נדיר ומיוחד במינו, הכולל עשרות ספרים יקרי המציאות ונדירים ביותר, מהחשובים ביותר בשדה הספר החסידי ובכלל. כולם במצב טוב ביותר, כרוכים בכריכות מהודרות, רובו ככולו של האוסף בגדלים קטנים ומיניאטוריים.

הספרים נמכרים מקשה אחת זהב טהור, ומתאימים ביותר לבעלי יכולת, בעלי אוספים, המעוניינים לחדש או לבנות בבת אחת ובאופן מרוכז, בית עקד ספרים נדירים ואוצר גנוזות ושכיות חמדה נדירים ביותר - מקשה אחת זהב טהור.


17 תחינות - תפילות - ובקשות


1. תחינה - מענה לשון. 96, עמ'. 14 עמ'. חלק מהדפים מחוברים עדין מהדפוס (במעט דפים קיצוץ אותיות בשולים), מצב חדש, לא היה בשימוש מעולם.

2. תחינה - פון ראש חודש אלול. 12, עמ'. 14 ס"מ. מצב חדש, לא היה בשימוש מעולם.

3. תחינה - קודם התפילה. 13, עמ'. 15 ס"מ. מצב חדש, לא היה בשימוש מעולם.

4. תחינה - שערי דמעות. 7, עמ'. 15 ס"מ. חלק מהדפים מחוברים עדין מהדפוס. מצב חדש, לא היה בשימוש מעולם.

5. תחינה - שלושה שערים. 29, עמ' 15 ס"מ. חלק מהדפים מחוברים עדין מהדפוס. מצב חדש, לא היה בשימוש מעולם.

6. תחינה - אמהות. [1], 26, דף. 14.5 ס"מ. חלק מהדפים מחוברים עדין מהדפוס. מצב חדש, לא היה בשימוש מעולם.

7. תחינה - תשובה תפילה צדקה. 4, עמ'. 13.5 ס"מ. עבר שיקום מקצועי. 

8. תחינה - ששה סדרים. 79, עמ'. 14 ס"מ. חלק מהדפים מחוברים עדין מהדפוס. מצב חדש, לא היה בשימוש מעולם.

9. תחינה - פון ראש חודש בענטשן. 6, דף. 15.5 ס"מ. חלק מהדפים מחוברים עדין מהדפוס. מצב חדש, לא היה בשימוש מעולם.

10. תחינה - תחינה ובקשה. 33, עמ'. 14 ס"מ. מצב חדש, לא היה בשימוש מעולם.

11.  תחינה - מנחת ערב. 72 עמ'. 15 ס"מ. חלק מהדפים מחוברים עדין מהדפוס. מצב חדש, לא היה בשימוש מעולם.

12. תחינה - קול בכיות. 14 עמ'. 15 ס"מ. מצב חדש, לא היה בשימוש מעולם.

13.  תחינה שבת. 12, עמ'. 15 ס"מ. מצב חדש, לא היה בשימוש מעולם.

14. תחינה. שערי תשובה. 8, דף. 15.5 ס"מ. מצב חדש, לא היה בשימוש מעולם.

15. תפילה זכה חיברו בעל ה'חיי אדם'. (י"א שבעולם החסידי לא נהגו לומר 'תפילה זכה', ספר זה היא מהיחידים שהודפסו בדפוס החסידי של משפחת האדמורים שפירא, על אף שלא נהגו לאומרם בחצרות החסידים). יקר המציאות. תר"ט. יד, דף. 17 ס"מ. 

16. ליקוטי צבי, תפילות. זיטאמיר, תר"ט. צג, דף. 16 ס"מ. (עבר שיקום מקצועי).

17. ליקוטי צבי, תפילות. זיטאמיר. תרי"ז. צג, דף. 15 ס"מ. 

5 ספרי מרנא החיד"א


18. לב דוד. 50, דף. 14.5 ס"מ. (עבר שיקום מקצועי).

19. קשר גודל. כ, דף. 15 ס"מ. (עבר שיקום מקוצעי).

20. כף אחת. מ, דף. 14.5 ס"מ. (עבר שיקום מקצועי).

21. לדוד אמת. נ, דף. 14 ס"מ.

22. עבודת הקודש, המחולק לב' חלקים מורה באצע - וציפורן שמיר. 86, דף. 15 ס"מ. (השלמת טקסט בדפים בודדים).


2 ספרי אבי רבינו ישעיהו הלוי בעל השל"ה הק'


23. ברית אברהם. כא, דף. 16.5 ס"מ. 

24. יש נוחלין. עח, דף. 16 ס"מ.


2 ספרי רבינו הרמח"ל


25. לישרים תהילה, שירים מאת רבינו הרמח"ל. שתי שערים, כולל השער הנדיר. תרי"ט. 12, 73, עמ'. 16 ס"מ.

26. חוקר ומקובל, עניני אמונה וקבלה. חיברו רבינו הרמח"ל. מיניאטורי. תרט"ז. נג, דף. 11 ס"מ. (עבר שיקום מקצועי).


5 ספרי חסידות נדירים ובלתי מצויים


27. צוואה (רבי אהרן הגדול מקארלין) יקר המציאות ונדיר במיוחד, מינאטורי.8, דף.11.5 ס"מ.

28. אלפא ביתא - חסידי, חיברו הרה"ק רבי צבי הירש מנאדבורנא. תר"ח. כו, דף. 14 ס"מ.

29. ויכוחא רבא - מצרף עבודה. מחברו החסיד החבד"י המפורסם רבי יעקב בכרך מקידאן, המכונה בשם רבי יענקעל קאדנאר מחסידי האדמו"ר האמצעי והאדמו"ר הצמח צדק. (הספר מתאר ויכוח בין חסיד למתנגד בו החסיד מוכיחו על דרך הישרה על פי תורת החסידות בכלל, ובתורת רבינו הזקן בעל התניא בפרט). תרכ"ה. לה, דף. 15 ס"מ.

30. ספר זכירה, סגולות ורפאות. יקר המציאות. תר"ח. נג, דף. 15 ס"מ. (עבר שיקום מיקצועי).

31. ליקוטי רמ"ל מאת הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב דפוס ראשון. (ספר זה נדפס מתוך כתב יד קודשו של רבינו רבי משה לייב מסאסוב שהיה ספון בגנזי מחותנו הרה"ק רבי מנחם מענדל מקאסוב). תרי"ז. כ' דף. 14 ס"מ.6 ספרי רבותינו הראשונים, ומחברים מתקופתם


32.  מוסר השכל. נט, דף. 16 ס"מ.

33. רוקח. תר"ז. כד, דף. 16. ס"מ.  

34. ספר הישר, חיברו רבינו תם. מז, דף. 14 ס"מ.

35. בן המלך והנזיר. עא, דף. 17 ס"מ. (חסר מעט טקסט בשולי דפים אחרונים).

36. יוסיפון. קסד, דף. 17 ס"מ. 

37. מבחר הפנינים. לג, דף. 16 ס"מ.8 ספרים מתלמידי האר''י הק' ומתקופתם


38. שערי קדושה חיברו רבי חיים וויטאל. תרט"ז. לו, דף. 15 ס"מ.

39. חרדים. קכ, דף. 15 ס"מ. 

40. קהלת משה. לא, דף. ס"מ. 

41. הנהגת אדם. מא, דף 15 ס"מ. (עבר שיקום מיקצועי).

42. תוצאות חיים. מ, דף. 16 ס"מ.

43. תוצאות חיים. 70, עמ'. 15 ס"מ.

44. אורח חיים. ל, דף. 16 ס"מ.

45. יוחסין. רכז, דף. 17 ס"מ. חתימה של הרה"ק מסאלקא.
5 ספרים ומחברים בעניינים שונים


46. לוח הכולל ימי עולם. עיבורין - מולדות. יקר המציאות. זיטאמיר, תרכ"ג. 62, עמ'. 14 ס"מ.

47. פרקי דרבי אלעזר. זיטאמיר, מט, דף. תר"ח. (במקור נ' דף, חסר דף אחרון). 15.5 ס"מ. 

48. צרור החיים. כט, דף. 15 ס"מ.

49. בנאות דשא. סב, דף. 14.5 ס"מ.

50. מאורעות צבי, סיפור מאורעות חייו של שבתי צבי שר"י מיום 'התגלותו' ועד המרת דתו, עם אגרות גדולי הדור שרדפוהו והחרימוהו. נדיר ביותר. תר"כ. נט, דף. 15 ס"מ.


בחלקם כתמי שימוש וזמן. כריכות מהודרות.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא