SEAN GALLERY's shop

ELIYAHU HANAVIE 37 ROSH HAYYIN
Contact Us
Lot number: 13423-17440

אריה למדן - Arie Lamdan
מעגל החיים - שמן מדהים!

tags:

מעגל החיים - שמן מדהים!

ציור שמן על עץ של האמן אריה למדן.

גודל 120/112 ענק ומרשים.

מדובר על עבודה בסגנון סוריאליסטי ברמה הגבוהה ביותר

שמקומה במוזיאון.

הפרטים פשוט מדהימים ובכל שנייה נגלית אליך דמות נוספת.

העבודה נמכרה בחו"ל בעבר ב-1000$ ועבודה נוספת באיכות נמוכה יותר

נמכרה ב-1600.

יצירת אמנות נדירה!