SEAN GALLERY's shop

ELIYAHU HANAVIE 37 ROSH HAYYIN
Contact Us
Lot number: 13423-17441

אלברט בן ארויה - Albert Benaryo
סירות

tags:

סירות

ציור במדיות שונות של האמן אלברט בן ארויה.

חתום ומתוארך 75.

בכל מסגרת טובה וזכוכית שמקשה על הצילום אבל השתדלנו.

פריט די נדיר, לא מצאנו הרבה עבודות שלו במכירות השונות.