SEAN GALLERY's shop

ELIYAHU HANAVIE 37 ROSH HAYYIN
Contact Us
Lot number: 13423-17451

מנשה קדישמן - Menashe Kadishman
לוט עבודות קינטיות מוקדמות

To the shop
  Previous item
Next item 
tags:

לוט עבודות קינטיות מוקדמות

לוט שווה מאוד שמכיל 6 עבודות מוקדמות מאוד של מנשה קדישמן.

העבודות מבוצעות בשיטת דפים חתוכים שמודבקים אחד מאחוריי השני

ובעצם משלימים אחד את השני לציור אחד שלם.

פריטים שצריכים להיות מוצגים במוזיאון קדישמן, אם נזכה לראותו בעתיד.

חתומים ושמורים במצב טוב.

מציגים את מיטב הדמויות הידועות של האמן.


To the shop
  Previous item
Next item