SEAN GALLERY's shop

ELIYAHU HANAVIE 37 ROSH HAYYIN
Contact Us
Lot number: 13423-17455

אמן לא ידוע
אמילי

tags:

אמילי

ציור שמן על בד של אמן לא ידוע.

מתואר EMILY מאחור ומתוארך לשנת 1863.

לפי מצב הבד והמסגרת קבענו שהציור אכן ישן מאוד אבל לא בטוח שתיאור השנה תואם.

שימו לב שהבד ממוסמר למסגרת וניתן לראות לפי מצב המסמר שמדובר על

עבודה ישנה מאוד.

עבודה איכותית, ייתכן שבוצעה בידי מאסטר.

שווי היצירה יכול להיות גבוה מאוד.