SEAN GALLERY's shop

ELIYAHU HANAVIE 37 ROSH HAYYIN
Contact Us
Lot number: 13423-17467

שמואל בק - Samuel Bak
אגס

tags:

אגס

רישום ברמה גבוהה מיוחס לאמן שמואל בק.

עבודה קטנה ואיכותית עם מוטיב מוכר של בק.

חתום בתחתית.

החתימה זהה לחתימות מקוריות אחרות שבדקנו.

בגלל שאיננו יכולים להשיג אישור מקוריות לפריט

הוא נמכר AS IS.