SEAN GALLERY's shop

ELIYAHU HANAVIE 37 ROSH HAYYIN
Contact Us
Lot number: 13423-17468

כלי הגשת אלכוהול
איכותיים מאוד מקריסטל

To the shop
  Previous item
Next item 
tags:

איכותיים מאוד מקריסטל

זוג כלי קיבול לאלכוהול עשויים מקריסטל.

פריטים יפים מאוד.

שמורים במצב מצוין מלבד שבר בפקק בפריט השמאלי (ניתן להדבקה בקלות).

חתומים תוצרת אנגליה.

הבקבוק הימני מכיל ויסקי איכותי מבדיקת מומחה עם פיפטה.

מקור - עיזבון אספנית אמנות ואלכוהול.


To the shop
  Previous item
Next item