Suissia Auction House's shop

רחובות הבוכרים, דוד 5 ירושלים
Terms of sale Contact Us
Lot number: 2762-130979

 סדרי המשנה נזיקין, קדשים, טהרות : כתב יד בניקוד לפי מסורת תימן דברי מבוא מאת ...

Sold for: $50
tags: Books

 סדרי המשנה נזיקין, קדשים, טהרות : כתב יד בניקוד לפי מסורת תימן דברי מבוא מאת שלמה מורג.  תש"ל. ירושלים
מהדורה: מהד' מצומצמת בת מאתיים עותקים.
דפוס צלום מכתב יד תימני. 
שער נוסף באנגלית
תיאור: 3 כר' ב-2 (א-ב, [4], 8 ע', קלח-קצו, כח, כט-קלז, [1] ד') : פקסימילים ; 30 ס"מ.. מצב כללי מצויין,עם מארז.