Suissia Auction House's shop

רחובות הבוכרים, דוד 5 ירושלים
Terms of sale Contact Us
Lot number: 2762-130992

לוט 2 ספרים על טבריה והגליל.

tags: Books

לוט 2 ספרים על טבריה והגליל.
1. לנער : ספרית ארץ ישראל של הקרן הקימת לישראל,תר"ץ, תל אביב : אמנות
יג. טבריה א. י. שחראי. תר"ץ. 83 ע'. : איורים, מפות, פורטרטים ,19 ס"מ.

חותמת הרב גבריאל הכהן פישמן המכונה הגפ"ן מתל אביב (אחיו של הרב יהודה ליב מימון).

2.על גדות ירדן וכנרת : פרקי זכרונות שמואל דיין. 
תשי"ט ,תל אביב : מסדה ,301 ע' ,20 ס"מ. פורטרטים.