Suissia Auction House's shop

רחובות הבוכרים, דוד 5 ירושלים
Terms of sale Contact Us
Lot number: 2762-132399

מדליה להענקה רשמית יובל ה - 50 לעלית הנוער תשמ"ג 1983
עליית הנוער הופעלה לראשונה בשנת 1933 בגרמניה להצלת ...

Price:  
$25   
Price includes tax and commission
Vat is calculated only on auction house commission

מדליה להענקה רשמית יובל ה - 50 לעלית הנוער תשמ"ג 1983
עליית הנוער הופעלה לראשונה בשנת 1933 בגרמניה להצלת ילדים מידי הנאצים. ב-1934 נתקבלה הקבוצה הראשונה ילידים מכל ארצות תבל, מהם עולים עם הוריהם או בגפם, ומהם ילדי הדור השני והשלישי של עולים.
פני המדליה: סמל יובל ה-50, בתוכו משולב הסמל הרגיל של עליית הנוער: גזע עץ חתוך מתוכו מלבלב ענף חדש, כסמל לצמיחה מחודשת. התכתובת "עליית הנוער" בעברית ובאנגלית והתאריכים: תרצ"ג/ד – תשמ"ג/ו 1933/4-1983/4.
גב המדליה : דמויות של נער ונערה ליד ספר פתוח הפסוק: "חנך לנער על פי דרכו" משלי כ"ב, בעברית ובאנגלית.
היקף: סמל החברה וראשי תיבות שמה ח.מ.מ.מ. - I.G.C.M.C .
מיספור המדליות ממוספרות.