Fantiquario's shop

Palmach 12, Jerusalem
Terms of sale Contact Us
Lot number: 9137-138158

יצחק רבין 1922-1995. אשר אהבת את יצחק

Price:  
$10   
Price includes tax and commission
Vat is calculated only on auction house commission

יצחק רבין 1922-1995. אשר אהבת את יצחק
שלושים וארבעה סופרים ומשוררים מנסים להתמודד בספר זה, מנקודות מבט שונות ומגוונות, עם טראומת הרצח של ראש - הממשלה, יצחק רבין. כל אחד הניח אבן אחת, ומהאבנים נוצר פסיפס המשקף את דמותו של איש הפלמ"ח, הלוחם, המנהיג, החבר. מספר כותבים כיוונו אצבע מאשימה, אחרים ניסו להבין והרחיבו את הדיון לרקע, לסיבות וגם למחשבות על מה יילד יום. בצד המלים נפרשו בספר תצלומים רבים, המצטרפים אף הם לתמונה כוללת יותר של יצחק רבין, האדם הפרטי והדמות הציבורית, שבכוח אישיותו ופעלו למען השלום הכניס גם אותנו לתמונה. "אשר אהבת את יצחק" הוא ספר - מחווה ליצחק רבין, שנרצח משני כדורי אקדח במוצאי - שבת י"א בחשוון תשנ"ו, 4 בנובמבר 1995, בתום עצרת המונים לתמיכה בתהליך השלום, שנערכה בתל - אביב, בכיכר הנושאת עכשיו את שמו.כריכה קשה עם מעטפת

24 על 31 סמ׳

176 עמ׳ מצב מצוין