Auction 2
Feb 11, 2021
Israel
 Odem 571/4 Gilo, Jerusalem
[object Object]
The auction has ended

LOT 229:

קמיע בכתב יד על קלף להצלחה בחיים. מאת המקובל הרב מכלוף אלעסרי מבית שאן. מתלמידו של סידנא בבא סאלי זיע"א.

Sold for: $60
Start price:
$ 10
Auction house commission: 23% More details

קמיע בכתב יד על קלף להצלחה בחיים. מאת המקובל הרב מכלוף אלעסרי מבית שאן. מתלמידו של סידנא בבא סאלי זיע"א.
הרב מכלוף אלעסרי [תרע"ה-תשס"א], מגיל 16 גדל בביתו של בבא סאלי במרוקו. הוא הוסמך ומונה על ידי הבבא סאלי כרב הקהילה בעיירה ריש (מרוקו) ומילא את כל תפקידי ההנהגה הרוחנית בקהילה. בשנת תשכ"ג עלה עם משפחתו לארץ ישראל, השתקע בבית שאן. בארץ היה צדיק נסתר ושימש כשוחט במשחטת 'עוף טוב', במשך השנים שמו התפרסם ככותב קמיעות וכמגלה נסתרות ורבים מהארץ ומחו"ל באו לבקש את ברכתו ועצתו. מועצת העיר בית שאן העניקה לו את התואר "יקיר העיר". בשנת ה'תשס"א השיב את נשמתו הטהורה. זיע"א.