Auction 2
Feb 11, 2021
Israel
 Odem 571/4 Gilo, Jerusalem
[object Object]
The auction has ended

LOT 232:

'קמיע מומחה' - מודפס על נייר דק מאד קמיע לבליעה מסוג הקמעות שהיה נוהג לתת הגאון המקובל רבי יהודה פתייה. נייר קטן בו ...

Start price:
$ 10
Auction house commission: 23% More details

'קמיע מומחה' - מודפס על נייר דק מאד קמיע לבליעה מסוג הקמעות שהיה נוהג לתת הגאון המקובל רבי יהודה פתייה. נייר קטן בו מופיעות המלים: 'פרעון קרון האן פינר קרון האן פרעון פינר האן פרעון קרון פינר חנני צירה חנני צירה'. 7 יחידות, מצב טוב מאד. בספר 'איש מבית לחם יהודה' מאת נין הגאון רבי ישי שאול דביר מובא [עמ' 256 ואילך] כי הקמעות של רבי יהודה פתייה שכתבן על נייר היו ידועים כ'קמיע של מומחה' והיו בד"כ כלליים ולא אישיים ולכן הועילו גם לאחרים. עוד כותב המחבר כי קמיע מסוג זה שלפנינו עם כיתוב זהה מיועד לבליעה ומועיל לריפוי מפחדים ומבהלות אצל ילדים ומבוגרים וגם לרפואה. הנוהג הוא לגלגל את הקמיע ולבלוע אותו בדרך כלל לפני השינה, לתינוקות נהגו לשים אותו בבקבוק השתיה. יש שנהגו לשים את הקמיע במים ולמרוח את המים על גופו של חולה, כגון צהבת וכו'. בספר שם מביא המחבר מספר סיפורים מצמררים אודות חולים במחלות שונות [צהבת, אסטמה, חום] שנושעו באמצעות 'פתקי הבליעה' של המקובל הקדוש רבי יהודה פתייה, וכי קמעותיו הוכחו כמועילים עד היום.