Auction 3
Tuesday, May 11, 5:00 PM
Israel
 Odem 571/4 Gilo, Jerusalem

קטלוג מציאות. פריטים מגוונים ונדירים. מגילות כתבי יד מכתבי רבנים ספרי חסידות וספרים עתיקים מהדורות יחידות וראשונות. קמיעות חנוכיות וכרזות. כלי כסף .מטבעות שטרות. שתיה חריפה. ועוד.

מכירה ללא מע"מ.

הכל במחיר פתיחה של 10$ בלבד ללא הגנות. נסו אותנו. מכירה ללא מע"מ.

לקוחות יקרים. הגרים בישראל. אחר הסבל והצער הרב שלנו וללקוחותינו משום שירות שאינו ראוי מצד דואר ישראל. לא יתאפשר באופן אוטומטי שירות משלוחים בדואר רשום אלא לבקשת הלקוח בלבד.

שירות דואר שליחים בלבד בכל הארץ במחיר מיוחד של 40 שקלים.

יש לשלם עבור הזכייה עד שבוע מהמכירה!

         * לא ניתן לבטל הצעות מוקדמות

ניתן להגיע לאיסוף עצמי של המוצרים בתאום מראש.

קהל לקוחותינו היקר. אנו עובדים קשה מאד להגיש לפניכם קטלוג איכותי ומגוון. ורוצים בהקדם לעלות קטלוג נוסף. על כן אנו מבקשים נא להסדיר את התשלום בזמן סביר מסיום המכירה. תבורכו מפי עליון.

מכירה ללא מע"מ. מכירה ללא מע"מ. מכירה ללא מע"מ.

חברים יקרים. הדולר בשפל. הזדמנות מדהימה למציאות במחיר טוב מאד. 

To attend this auction live or leave absentee bids -  Login  /  Registration

LOT 265:

לוט ספרי אור הצפון קנקן חדש מלא ישן, אמרות טהורות וחידושי תורה, אגרות קודש וכתבי חסידות המלאים זיו ומפיקים נוגה ...


Price including commission: $ 12
Start price:
$ 10
Auction house commission: 23% More details

לוט ספרי אור הצפון קנקן חדש מלא ישן, אמרות טהורות וחידושי תורה, אגרות קודש וכתבי חסידות המלאים זיו ומפיקים נוגה מאורם הבהיר של רבותינו הקדושים לבית בלעזא. זיע"א.