מכירה פומבית 4 חסידיש'ע ספרים, מכתבים מאדמורי"ם, עותקים מיוחסים.
23.8.21
ישראל

המכירה הסתיימה

פריט 52:

מכתב נדיר מהרה"ק פועל הישועות המפורסם רבי דוד משה ...

נמכר ב: $3,600
מחיר פתיחה:
$ 600
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
משתמשים ממדינות אחרות עשויים לקבל פטור ממע"מ בהתאם לחוקי המס המתאימים

מכתב נדיר מהרה"ק פועל הישועות המפורסם רבי דוד משה מקרעטשניף מימי בחרותו!!! קודם שעלה לארץ ישראל!!! תיכף אחר השואה!!!


ומצורף אליו ג"כ מכתב ארוך עם תוכן רב ונדיר ביותר מחותנו וגיסו הרה"ק רבי חיים מרדכי מנדבורנה וגם מכתב מחמותו ואחותו הרבנית סימה רייזל ראזענבוים.


כל המכתבים בכתב ידם!


המכתבים נשלחו לש"ב הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזוטשקא.


מפאת חשיבות תוכן המכתבים, כתבנו כאן את כל תוכן המכתבים:


"בעזרת השי"ת יום ג' ימי תשרי שנת וישועה בקרוב לפ"ק סערעט יצ"ו התולה ארץ וכל בלימה. ייטיב ויגמור החתימה. מימים ימימה. לשנה טובה ונעימה.

אל כבוד אחי יקירי וחביבי הרה"צ המפורסם ... איש אשכולות, לו דומיה תהילות, כ"י כקש"ת מוה"ר יצחק אייזיק שליט"א עם כבוד בני ביתו היקרים דעימיה.

אחדשה"ט באה"ר כמשפט! הנה גוף המכתב עם ברכת השנים קבלתי על נכון ומרוב טרדות אשר סבבוני לא באתי עוד אל עת תשובה מאהבה,


אבל הימים האלו מסוגלים 
המה לפתוח שער לדופקי בתשובה, ואשר ע"כ הנה ברך לקחתי וברך אשיבנה שאלקי מעונה שלומם יענה ותהי השנה הזאת הבאה עלינו לטובה שנת חיים ושובע ושלום כשנים הטובות לברכה לחיי נחת והצלחה, ותתקבל צלותהון ובעותהון קדם אבוהון דבשמיא בתוך תפילות כל הצדיקים ויחתמו בספרן של צדיקים גמורים לשנה טובה ומבורכת ומעוטרת בתפארת גדולה ועטרת ישועה ורחמים משמי שמי קדם וימלא כל

משאלותינו ובקשותינו במדה טובה ישועה ורחמים.


בב' שורות הבאות פורט על אחד שהיה עמו איזהו ענין של חלישות הדעת, ואח"כ ממשיך:


אבל אני מוחל במחילה גמורה מעומק הלב לכל מי שהכעיס והקניט אותי כי כן הוא הדין והיושר ובפרט בעיוה"כ, והשי"ת ידיננו ג"כ לכף זכות ויתן לנו מחילה בחסד ומחילה ברחמים מעתה לא ע"י יסורים וחלאים רעים ונוושע כולנו בהישועה האמיתית אשר אנחנו מחכים ומצפים עליה יום יום ויתן לנו לב טהור ומוח צח לתורתו ועבודתו ית"ש ונעבוד אותו באמת ובתמים בלי שום פניות ויהיה הכל בלתי לד' לבדו כרצונו ית"ש אמן.


ובזה הנני דושה"ט באה"ר ובלונ"ח

המצפה לרחמי שמיא ולסייעתא דשמיא בכל עת ועונה

ונזכה לשמוע בשורות טובות זה מזה ולהתראות במהרה בשמחה ונחת טוב.

הצעיר חיים מרדכי ראזענבוים.


פריסת שלום לבניך היקרים שליט"א ויזכרו ויפקדו ויחתמו לגמר חתימה טובה ולשנה טובה ומבורכת. הנ"ל

ואחרון אחרון חביב הי ניהו אחי היקר הרה"צ יקר רוח איש תבונות מוה"ר אשר ישעי' שליט"א,  ומברכו בגמר חתימה עם כל מילי דמיטב כאות נפשו הטהורה ידיד נפשך אחיך החפץ בטובתך ובקרבתך כל הימים הנ"ל.ב"ה

אני מאחל לך גם כל טוב ואברך אותך בכתיבה וחתימה טובה עם סיום טוב עם גיט גיבנץ 'פרייליך ג'הר  אמן. אבל עכשיו אין לי שום רצון לכתוב לך,   בהזדמנות שנייה. 24 גיסתך ריס ל.

לברך את הילדים ולאחל להם כל טוב .גם אני הנני אומר שלום וברכה אל כבוד אהובי ש"ב ודודי ההגה"צ המפו' וכו' ולב"ב היקרים שיחי'

והנני מברך אותם בברכת גמר חתימה טובה ובשנה טובה מבורכת ומעוטרת בכל מיני ומילי דמיטב והבעל הרחמים והחסד יקבל תפילתנו לרחמים ולרצון ושימלא כל משאלותנו ובקשתנו לטובה אמן. ובזה הנני דורש שלום דודי ש"ב וחתן אחי הדושה"ט באה"ר והמברכם בגמר חתימה טובה וטובה. השפל דוד משה.


האדמו"ר רבי דוד משה מקרעטשניף: בן הרה"ק איש האלוקים רבי אליעזר זאב מקרעטשניף, היה מגדולי האדמורי"ם בארץ ישראל בדור שלאחר השואה. על אף היותו צעיר לימים. נודע כפועל ישועות, ואלפים נהרו אליו להיוושע מברכותיו בדבר ישועה ורחמים. אביו הק' הסמיכו באמרו לו ברכבת קודם שלקחום לאושוויץ, "הברכות נתונים לך", חתן גיסו ואחותו הרה"ק רבי חיים מרדכי מנדבורנה. בניו הם האדמו"ר הקדוש מקרעטשניף קרית גת. האדמו"ר הקדוש מביטשקוב, ולהבלח"א האדמו"ר מקרעטשניף רחובות, והאדמו"ר מפרעמישלאן.

האדמו"ר רבי חיים מרדכי מנדבורנה: בן הרה"ק רבי איתמר מנדבורנה, חתן דודו אחי אביו רבי אליעזר זאב מקקרעטשניף, נודע כפועל ישועות בקרב הארץ, וכבעל רוח הקודש גלויה, רוב האדמורי"ם לבית נדבורנה וקרעטשניף בדורינו הם צאצאיו.

הרבנית סימה רייזל ראזענבוים מנדבורנה: בת הרה"ק רבי אליעזר זאב מקרעטשניף, ואשת בן דודה הרה"ק רבי חיים מרדכי מנדבורנה.


מצב טוב.