מכירה פומבית 4 חסידיש'ע ספרים, מכתבים מאדמורי"ם, עותקים מיוחסים.
23.8.21
ישראל

המכירה הסתיימה

פריט 51:

הרה"ק עושה פלא רבי אליעזר זאב מקרעטשניף,

ספר ...

נמכר ב: $900
מחיר פתיחה:
$ 400
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
משתמשים ממדינות אחרות עשויים לקבל פטור ממע"מ בהתאם לחוקי המס המתאימים

הרה"ק עושה פלא רבי אליעזר זאב מקרעטשניף,


ספר מאזני צדק שהיה שייך להרה"ק רבי אליעזר זאב מקרעטשניף,


וכפי שמעיד בנו בכורו הרה"ק רבי ניסן חיים אביו של הרה"ק רבי צבי הירש מקרעטשניף בדף שקודם השער:


"בעזרת הש"י זה הספר מאזני צדק שייך לאבי הרב הצדיק המפורסים בכל קצווי ארץ בנש"ק וכו' כקש"ת מוה"ר אליעזר זאב ראזענבוים שליט"א בהרב הקדוש המנוח וכו' מו"ה מאיר זצללה"ה זי"ע ועכי"א וע"ז בעה"ח יום א' פ' חיי שרה דהאי שתא תרע"ה לפ"ק פה קרעטשניף יע"א יצ"ו הק' ניסן חיים ראזענבוים",


כמו"כ כיתוב כנראה מאחד מהמשמשים,


"זה הספר שייך להרב הגדול הקדוש והטהור חסיד ופריש צדיק יסוד עולם זקוקיןן דנורא וביערן דאושא יוצאים מפיו הקדוש אפילו שיחת חולין דיליה צריך לימוד... שמו מפואר בכל קצווי הארץ יש לו דעה בשמים... מזהיר כשמש בצהריים ובזכותו נצא מגלות אדם איש האלוקים מחייה מתים ה"ה ה' אליעזר זאב ראזענבוים הרב דק"ק קרעטשניף, אני המעיד ישראל ברוך זיידה גאנז מקרעטשניף"


וכן יש כמה חתימות מבנו הרה"ק רבי ניסן חיים ראזענבוים.


האדמו"ר הקדוש איש האלוקים פועל ישועות בקרב הארץ רבי אליעזר זאב רוזנבוים מקרעטשניף: בן הרה"ק רבי מאיר מקרעטשניף, בן הרה"ק הרבי ר' מרדכ'ילי מנדבורנה זי"ע ועכי"א. כבר בהיותו בגיל שש עשרה הוכתר על ידי אביו הרה"ק רבי מאיר מקרעטשניף והקים לו בית מדרש משלו, תחילה בקרעטשניף ולאחר מכן בעיר סיגעט. התפרסם בתפלותיו הנלהבות שהיו בדבקות גדולה. נודע כבעל מופת ופועל ישועות, וכאיש קדוש שברכותיו לא שבו ריקם. בין בניו היה האדמו"ר פועל הישועות המפורסם הרה"ק רבי דוד משה מקרעטשניף רחובות. בנו זה העיד על אביו שכשהובל למשרפות באושוויץ, שם את ידיו על ראשו ושאג בקול רם: "הריני מוסר מודעה שאיני מרפה עצמי אף לרגע קט מאת השם יתברך" נכדו הוא הרה"ק רבי צבי הירש מקרעטשניף, וחתנו הוא בן אחיו הרה"ק רבי חיים מרדכי מנדבורנה, כל אדמור"י בית קרעטשניף ונדבורנה בדורינו שליט"א הם מצאצאיו.


הרה"ק רבי ניסן חיים ראזענבוים: בנו בכורו של הרה"ק רבי אליעזר זאב מקרעטשניף, וחתנו של הרה"ק רבי צבי הירש ריינמאן. נודע בגדלותו בתורה ובעבודה, נספה בשואה הי"ד, בנו הגדול הוא הרה"ק רבי צבי הירש מקרעטשניף.