Auction 10
Aug 8, 2021
שדרות המאירי 5 ירושלים, Israel

The auction has ended

LOT 33:

שואת יהודי סלובקיה, הוצאת המפעל לדוקומנטציה ע"י התאגדות הקהילות בברטיסלבה, ברטיסלבה תש"ט.
...


Start price:
$ 80
Buyer's Premium: 20% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

שואת יהודי סלובקיה, הוצאת המפעל לדוקומנטציה ע"י התאגדות הקהילות בברטיסלבה, ברטיסלבה תש"ט.
הספר מתעד את האנטישמיות הצ'כוסלובקית החל ממאורעות "אביב העמים" ועד לשואה.מצורפים אליו תצלומים רבים של מסמכים וכרזות אנטישמיות מזמן השואה, תצלומי התעללויות ביהודים, עבודות כפיה, הרס ושריפת בתי הכנסת, רכבות המוות-הטרנספורטים, הסלקציה, בורות המוות, ולבסוף תצלומים של חיילי צבאות השחרור מן המחנות, ושארית הפליטה.
הקדמה בעברית ואנגלית, בה מודה המו"ל לשלטונות צ'כוסלובקיה המשוחררת, למשרד המשפטים, ולמוזאון היהודי בפראג על כי הואילו להמציא בעבורם מסמכים חשובים ותצלומים מקוריים אשר אפשרו את הבאת הדברים לציבור.
142 עמ'.מצב בינוני-טוב.