מכירה פומבית 30 חלק א' 10% low selling and commisin שימו לב עמלות קונה 10% למשלמים תוך שלשה ימים. ועמלות מוכר 7% .תכשיטי זהב , כלי כסף, ציורים, ואומנות, פרטי יודאיקה .כתבי יד, מכתבי רבנים.ברכות.סגולות .קמיעות.. ספרים , ועוד .
1.11.21
רחוב וגמן 1, בני ברק, ישראל

עמלת קניה 15 אחוז ולמשלמים תוך שלשה ימים תינתן הנחה נוספת של 5 אחוז והתשלום יהיה רק 10% אחוז,
עמלת מוכר בפריטים מעל ל 300 דולר 7% אחוז בלבד ,
המכירה הסתיימה

פריט 183:

משנת יעב"ץ עותר מיוחס של הגאון רבי צבי הירש גרודזינסקי


מחיר פתיחה:
$ 50
עמלת בית המכירות: 15% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
משתמשים ממדינות אחרות עשויים לקבל פטור ממע"מ בהתאם לחוקי המס המתאימים

משנת יעב"ץ עותר מיוחס של הגאון רבי צבי הירש גרודזינסקי
רבי צבי הירש גרודזינסקי. נולד בטבריג תרי" ח, וגדל בנובהרדוק. בגיל 15 נכנס ללמוד בבית המדרש באיוויה אצל רב העיר, קרובו הרב דוד שלמה גרודזינסקי, שם פגש את בן הרב - הלא הוא הגרח" ע גרודזינסקי, שהיה אז כבן עשר, והרצ" ה סיפר לימים ש" כבר הכרנו אז הכשרונות של הילד הזה רח" ע ז" ל שעתיד להיות גדול בישראל" . משם עבר ללמוד לכולל קובנא, אצל הגרי" א ספקטור, שנתן לו סמיכה להוראה. בשנת תרמ" ח עבר לווילנא, שם למד עם ה'מרחשת' ועוד. לאחר מכן נסע ללמוד בוולוז'ין וקיבל תורה מהנצי" ב, ובתרנ" א, בסמוך סגירת הישיבה, היגר לאמריקה ונתקבל לרב בעיר אומהה (נברסקה), בה ישב עד פטירתו, ובה נודע לאחד מגדולי ההוראה בארץ.
בשנת תרס" ב היה בין מייסדי אגודת הרבנים, ובשנת תש" ה הוזמן על ידי הגרי" א הרצוג להיות מראשוני העורכים של 'אוצר הפוסקים', מפעל בו נדפסו מאוחר יותר הרבה מכתביו. בשנת תרנ" ח יצא בהסכמת הגריא" ס ספרו " מקוה ישראל" על הלכות מקואות, הראשון מבין ספרים רבים שחיבר: " ליקוטי צבי" בהלכה (תרע" ו), " מילי דברכות" על מסכת ברכות, ח" א (תרפ" ג) וח" ב (תש" ה), וסדרת " מקראי קודש" על הלכות קריאת התורה וסת" ם: ח" א (תרצ" ו), ח" ב (תרצ" ז) וח" ג (תש" א). כמו כן כתב מאמרים רבים בקבצים שונים, והותיר ספרים בכת" י. נפטר בשיבה טובה בשנת תש" ח.
• ספר 'גידולי טהרה' על מקוואות ושו" ת, לרבי מנחם מענדל רארנויא מפיורדא. פיורדא, תר" ה(1845). מהדורה ראשונה. בדפוס צירנדארף וזאממער. [3], נו, [1] דף. 21 ס" מ. דפים עבים. חותמת רבי יצחק אייזק שטערן דיין ומו" ץ במישקאולץ, וחותמת רבי דוד מאשקאוויטש רבה של באניהאד ולאחמ" כ בארץ ישראל.